شرکت گروه کار آفرینان آتورینا

مرجع آموزشی صنعت فروش مستقیم و بازاریابی شبکه ای در ایران

آخرین رویدادها

اخبار گزارش تصویری
همایش هنر ارتباط با مشتری// قسمت ششم و پایانی
+
بر روی افزایش مهارت خود سرمایه گذاری کنید

آتورینا- هنگامی که در فروش مستقیم صحبت از افزایش مهارت می شود، نام تام شرایتر نمایان است. ما بار دیگر با یاور همیشگی خود ...

+
فروش کتاب "موفقیت در فروش مستقیم" اثر رندی گیج

آتورینا- تاریخ فروش مستقیم دنیا از مرداد ۱۳۹۸ دیگر مثل سابق نیست. وقت آن رسیده است که این صنعت دگرگون شود و بی شک هیچ چی ...

+
صفر تا صد فروش مستقیم با سارا رابینز (ظرفیت تکمیل شد)

آتورینا- سرانجام نوبت به آن رسید که در سال ۱۳۹۸ میزبان بزرگترین نتورکر دنیا در عصر جدید فروش مستقیم دنیا باشیم. در همایش ...