شرکت گروه کار آفرینان آتورینا

مرجع آموزشی صنعت فروش مستقیم و بازاریابی شبکه ای در ایران

آخرین رویدادها

اخبار گزارش تصویری
همایش هنر ارتباط با مشتری// قسمت ششم و پایانی
+
در وبینارهای اردیبهشت ماه ال بزرگ شرکت کنید

آتورینا- هیچ کس به اندازه ال بزرگ در عرصه فروش مستقیم توانمندتر برای انتقای مهارت ها نیست. به هیچ وجه وبینارهای ال بزرگ ...

+
فروش کتاب "موفقیت فروش مستقیم" اثر رندی گیج

آتورینا- تاریخ فروش مستقیم دنیا از مرداد ۱۳۹۸ دیگر مثل سابق نیست. وقت آن رسیده است که این صنعت دگرگون شود و بی شک هیچ چی ...

+
صفر تا صد فروش مستقیم با سارا رابینز

آتورینا- سرانجام نوبت به آن رسید که در سال ۱۳۹۸ میزبان بزرگترین نتورکر دنیا در عصر جدید فروش مستقیم دنیا باشیم. در همایش ...